Print
Admission
Hits: 932
Ketua Unit
Penolong Pegawai Keselamatan

Tuan Nazri Muhamat (Insp/PB)
Tel: 609-621 6676
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visi

Unit Polis Bantuan sebagai pusat pengurusan keselamatan Universiti yang cemerlang berteraskan penggunaan teknologi bagi menyokong dan mendorong ke arah pencapaian Visi Universiti.

Misi

Memberi perkhidmatan yang profesional, berintegriti dan berakauntabiliti bagi mewujudkan suasana kampus yang selamat dan sejahtera demi menjaga imej Universiti.

Piagam Pelanggan

Beriltizam memberikan perkhidmatan pelanggan yang cekap dan berkesan dengan :

1.  Membuat kawalan keselamatan kampus 24 jam sehari.
2.  Menjalankan rondaan keselamatan 3 syiff setiap hari.
3.  Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan Universiti untuk mengurangkan salahlaku warga kampus dan orang awam di dalam kampus.
4.  Menyediakan laporan kes keselamatan dalaman dalam  tempoh 7 hari bekerja.
5.  Menyiapkan papan tanda sementara sehari sebelum aktiviti.
6.  Mengambil tindakan (respon) terhadap makluman kes kecemasan dalam tempoh kurang 10 minit.
7.  Menyelesaikan perkhidmatan kaunter dalam masa kurang 15 minit.

Carta Organisasi

Carta Fungsi

Data dikemaskini oleh Puan Aishah Raidah Ab Rahman (PPK) pada 30 Januari 2018