Print
Admission
Hits: 1103
Ketua Unit
Pustakawan (KOSONG)


 

Perpustakaan Cendekiawan Kuala Terengganu mula beroperasi pada 1 Januari 2008 yang mulanya merupakan Perpustakaan Kolej Yayasan Terengganu. Sejajar  dengan penukaran status kepada UiTM Kampus Kuala Terengganu, Perpustakaan mula mengorak langkah dengan melakukan pelbagai perubahan fizikal dan bahan-bahan perpustakaan bagi memenuhi keperluan proses pembelajaran dan pengajaran.

Perpustakaan Kampus Kuala Terengganu diketuai oleh seorang Pustakawan dan dibantu oleh enam orang Pembantu Perpustakaan dan dua orang Pembantu Pemuliharaan. Keahlian dibuka kepada semua staf, pensyarah dan pelajar UiTM Kampus Kuala Terengganu yang mendaftar dengan melengkapkan borang yang telah disediakan di perpustakaan.

Objektif

  • Mempertingkatkan keberkesanan penggunaan sumber-sumber(manusia, peralatan, sistem, koleksi dan ruang).
  • Membentuk staf perpustakaan yang berintegriti dan berakauntabiliti serta mempunyai jati diri dan mengamalkan nilai-nilai murni serta berusaha menjadikan staf perpustakaan berilmu pengetahuan, kreatif, inovatif dan berfikiran terbuka.
  • Mewujudkan tenaga kerja yang terlatih, mempunyai pelbagai kemahiran, beretika tinggi, proaktif dan semangat berpasukan melalui latihan pendidikan yang berterusan serta peningkatan dalam kerjaya.
  • Menjadikan Perpustakaan UiTM Terengganu cemerlang dari aspek kepelbagaian sumber ilmu yang terkini dan komprehensif, perkhidmatan dan kemudahan ICT yang mantap melalui penambahbaikan proses kerja dan keberkesanan kos.
  • Menjadikan perpustakaan UiTM Terengganu sebagai pusat maklumat cemerlang dari aspek perkhidmatan pelanggan.

Piagam Pelanggan

  • Mengendalikan Program Pendidikan Pengguna bagi setiap permohonan warga UiTM 
  • Pinjaman dan Pemulangan  buku dapat  dilakukan dalam masa 5 saat.
  • Memastikan pendaftaran pengguna Pusat IT dilakukan dalam masa 2minit.
  • Memastikan setiap jurnal/majalah baru boleh dirujuk dalam masa 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan.
  • Mengambil tindakan ke atas cadangan dan pesanan daripada pelanggan dalam tempoh 3 hari bekerja (Unit Pembangunan Sumber Ilmu).

 

Carta Organisasi

Carta Fungsi

 

Data dikemaskini 07 Julai 2020 - Mohd Shahnizam Azmi (Penyelaras Unit Komunikasi Korporat)